Dina sommardäck är i bra skick om de har förvarats i ett däckhotell

sommardäck

Lagring av däck är viktigt om du vill att däckets egenskaper ska vara intakta. Däck påverkas av både UV-ljus och ozon och däcken är svarta på grund av att kimrök tillsätts för att skydda däcken från UV-ljus. Däcken påverkas dock fortfarande, men i mindre utsträckning på grund av kimröken. Att lagra däcken i direkt solljus är skadligt för däcket och bör undvikas. Detsamma gäller för höga temperaturer eftersom det ökar åldringshastigheten, vilket gör däcket sprött. Det är därför som förvararing av däcken på ett däckhotell är mycket fördelaktigt för dina däck.

Dessutom när du lagrar däcken i ett däckhotell vet du att däcken var i gott skick då de sattes i förvaring. De rengjordes från smuts och salt, vilket också kan påverka fälgarna och däcken negativt. Märkning av däcken gjordes för att säkerställa att de sätts i rätt position på bilen efter förvaringen, för att säkerställa jämnt slitage mellan däcken. Detta kallas ofta däckrotation. Utan däckrotation kan dina främre däck slita ut snabbare än dina bakdäck, så att du måste köpa bara 2 nya däck. Bilens köregenskaper kommer att förändras när du har stor skillnad i mönsterdjup mellan fram- och bakdäcken, eftersom greppet kommer att skiljas åt. Detta kan orsaka att bilen överstyr. Det händer enkelt att du då tappar kontrollen och bilen kommer i sladd.

För att undvika kör bör du alltid försöka ha samma grepp på alla fyra däcken. Däckrotation hjälper dig att minimera risken att du måste byta ut några av däcken före de andra. Däckrotation görs enklast när du byter från vinter till sommardäck eller vice versa. Med lågt mönsterdjup är du mer sannolikt att drabbas av vattenplaning när du har blöta vägar. Bromsavståndet ökar också, vilket gör det mer farligt att köra. Du måste kontrollera mönsterdjupet regelbundet och kontrollera om det förekommer några oegentligheter i däckets slitage. Kontrollera också däcktrycket, eftersom dina däck kommer att slitas snabbare om de är dåligt fyllda och din bil kommer konsumera mer bränsle under dess körning.

När erfarna servicemontörer skiftar däcket åt dig vet du att det blir gjort korrekt, med rätt verktyg. Du behöver inte oroa dig för att däcken faller av medan du kör och du vet att dina däck förvaras ordentligt utan att behöva föra dem fram och tillbaka till däckverkstaden. Du vet också att du lämnar med däck som blåses upp till rätt tryck och att ventilerna ändras och däcken är balanserade. Det borde vara bra anledning att använda en bensinstation för ditt däckbyte.

För mer information om däckhotell, besök: https://vianor.se/

Bilens säkerhet beror på många faktorer

regler om däck

Säkerhet som det låter bör vara ganska lätt att bestämma, men på en bil beror det på en hel del faktorer. Några av dem är listade nedan:

Bilsäkerhet

Olika bilmodeller kommer att ha olika säkerhetsnivåer. Det beror på hur chassit är byggt, materialet som används, stålets kvalitet, hur kollisionszonerna har byggts etc. Större bilar tenderar att vara säkrare och SUV har scorat mycket bra poäng i säkerhetsprov och du är mycket mer sannolikt att överleva om du är i en olycka med en SUV. Förutom detta kommer bilen att ha säkerhetsfunktioner som säkerhetsbälten, airbags på airbags, ABS-bromsar och TPMS för att övervaka däcktrycket. Alla dessa hjälper naturligtvis till att förbättra bilens säkerhet.

Däcksäkerhet

Däcken ger ytterligare säkerhet till bilen. Däcken kan orsaka olyckor även för de säkraste bilarna; Det är därför det är så viktigt att ta hand om däcken noggrant. Eftersom däcken kommer att ger greppet när du kör, bestämmer de hur bra du kan stanna på vägen och hur snabbt du kan stanna. Om du går under 4 mm mösterdjup är däcken inte längre säkra att köra med, så de behöver bytas till nya däck. Däck med lågt mönsterdjup är mer benägna för vattenplanering och har mycket längre bromssträcka, vilket gör att du är mer trolig att hamna i en olycka.

Du behöver riktiga vinterdäck som är godkända för vinterförhållandena och har 3PMSF-symbolen på sidoväggen, vilket indikerar att de har testats och godkänts för vinterförhållanden. För vinterkörning har du både dubbdäck och dubbfria däck, de båda är bra för vinterförhållanden, medan de dubbade ger dig lite bättre grepp på is och tätt packad snö. Att köra med sommardäck under nollgrader är förknippad med stor fara och bör undvikas. Gummit i sommardäcken blir för hårt vilket påverkar det grepp du får från däcken på ett negativt sätt. Att inte ha några grepp på hala vägar kommer att påverka din säkerhet.

Villkor för avgörande delar

När bilen används kommer vissa nyckeldelar att slita ut och behöver bytas ut och vätskor som kylmedel och motorolja och bromsolja behöver fyllas på eller bytas ut. Bromsbelägg måste bytas ut och stötdämpare. Att köra med en bil som har dåliga bromsar är givetvis inte säker och detsamma gäller för några av de andra nyckeldelarna, som stötdämparna påverkar också bromssträckan när de trycker däcket mot underlaget vilket ger dig bättre dragkraft.

Det bästa är alltid att köpa en säker bil och utrusta den med högkvalitativa däck. Du bör också göra ett konditionstest minst en gång per 6 eller 12 månader för att kontrollera att bilen är i gott skick.

För mer information om körsäkerhet, besök:https://vianor.se/

Sommerdekkene dine er i god form hvis de har vært i et dekkhotell

sommerdekk

Lagring av dekk er viktig hvis du vil at dekkets egenskaper skal være intakte. Dekkene påvirkes av både UV-lys og ozon, og dekkene er svarte på grunn av at kimrøyk er lagt til for å beskytte dekkene fra uv-lys. Dekkene er fortsatt påvirket, men i mindre grad på grunn av kimrøyk. Lagring av dekkene i direkte sollys er skadelig for dekket og bør unngås. Det samme gjelder for høye temperaturer, da det øker hastigheten på aldring, noe som gjør dekkene sprø. Det er derfor å lagre dekkene på et dekkhotell, vil være svært gunstig for dekkene dine.

I tillegg når du lagrer dekkene i et dekkhotell, vet du at dekkene var i gott skikk før de ble lagt bort for lagring. De hadde blitt renset fra smuss og salt, noe som også kan påvirke felger og dekk negativt. Merking av dekkene er også gjort for å sikre at de blir satt i riktig posisjon av bilen etter lagring, for å sikre jevn slitasje mellom dekkene. Dette kalles ofte dekkrotasjon. Uten dekkdreining kan dekkene dine slites ut raskere enn de bakre dekkene dine, slik at du må kjøpe kun 2 nye dekk. Bilens kjøreegenskaper endres når du har stor forskjell i slitedybde mellom front og bakhjul, da grepet vil være annerledes. Dette kan føre til at bilen overstyrer. Det skjer lett at du vil miste kontrollen og bilen vil glide.

For å unngå kjøreproblemer bør du alltid prøve å ha samme grep på alle fire dekkene. Dekkrotasjon vil hjelpe deg med å minimere risikoen for at du må bytte ut noen av dekkene før de andre. Dekkrotasjon gjøres enklest når du bytter fra vinter til sommerdekk av omvendt. Med lav mønsterdybden er du mer sannsynlig å bli påvirket av vannplanlegging når du har våte veier. Din bremselengde øker også, noe som gjør det mer farlig å kjøre. Du må sjekke mønsterdybden regelmessig og sjekke om det ser ut til at det er uregelmessigheter i slitasjemønsteret til dekkene. Kontroller også dekkstrykket, ettersom dekkene dine vil bære raskere hvis de er underoppblåst og bilen din vil forbruke mer drivstoff under kjøring.

Når fagfolk endrer dekk for deg, vet du at det er gjort riktig, med de riktige verktøyene. Du trenger ikke å bekymre deg for at dekkene faller av mens du kjører, og du vet at dekkene dine blir lagret ordentlig uten problemer med å bringe dem frem og tilbake til dekkeverksted. Du vet også at du går med dekk som er oppblåst til riktig trykk, og at ventilene er forandret og dekkene er balansert. Dette bør være god grunn til å bruke en dekkeverksted for hjulskifte.

For mer informasjon om dekkhoteller, besøk: https://vianor.no/

Bilens sikkerhet er avhengig av mange faktorer

vinterdekk

Sikkerhet som det høres ut, bør være ganske enkelt å bestemme, men på en bil er det avhengig av mange faktorer. Noen av dem er oppført nedenfor:

Bilsikkerhet

Ulike bilmodeller vil ha en annen grad av sikkerhet. Dette vil avhenge av hvordan chassiset er bygget, materialene som brukes, stålets kvalitet, hvordan kollisjonssonene er bygget osv. Større biler har en tendens til å være tryggere og SUV har vært veldig gode i sikkerhetstester, og du er mye mer sannsynlig å overleve hvis du er i en ulykke med en SUV. I tillegg til dette vil bilen ha sikkerhetsfunksjoner som sikkerhetsbelter, airbags på siden, ABS-bremser og TPMS for å overvåke dekkstrykket. Alle disse vil selvsagt bidra til å forbedre sikkerheten til bilen.

Dekksikkerhet

Dekkene legger til en ekstra sikkerhet for bilen. Dekkene kan forårsake ulykker til selv de sikreste bilene; Derfor er det så viktig å håndtere dekkene nøye. Da dekkene vil legge grepet mens du kjører, vil de avgjøre hvor godt du kan være på veien og hvor raskt du kan stoppe. Hvis du går under 4 mm mønsterdybden, er dekkene ikke trygge å kjøre med, så de må byttes til nye dekk. Dekk med lav slitedybde er mer utsatt for vannplaning og har mye lengre bremselengde, noe som gjør at du er mer sannsynlig å være i en ulykke.

Du trenger tilstrekkelig vinterdekk som er godkjent for vinterforhold og har 3PMSF-symbolet på sideveggen som indikerer at de er testet og godkjent for vinterforhold. For vinterkjøring har du både piggfrie dekk og piggdekk, de er begge gode for vinterforhold, mens de fulle vil gi deg litt mer grep på is og tett pakket snø. Kjøring med sommerdekk under null grader er forbundet med stor fare og bør unngås. Gummien i sommerdekkene blir for vanskelig, noe som påvirker grepet du får fra dekkene på en negativ måte. Å ha grep på glatte veier vil påvirke din sikkerhet.

Betingelser for viktige deler

Når bilen brukes, vil noen viktige deler slites ut og må byttes ut og væsker som kjølevæsker og motorolje og bremseolje må fylles på eller byttes ut. Bremseklossene må byttes ut og støtdempere. Kjøring med en bil med dårlige bremser er selvsagt ikke trygg, og det samme gjelder for noen av de andre nøkkeldelene, slik at støtdempere påvirker også bremsavstanden når de trykker på dekket mot veilaget, noe som gir deg bedre trekkraft.

Det beste er alltid å kjøpe en trygg bil og utstyre den med høykvalitets dekk. Du bør også gjøre en konditionstest minst en gang per 6 eller 12 måneder for å sjekke at bilen er i god stand.

For mer informasjon om kjøresikkerhet, besøk:https://vianor.no/

Kesärenkaasi Ovat Hyvässä Kunnossa, Jos Ne Ovat Olleet Rengashotellissa

talvirenkaat

Renkaiden varastointi on tärkeää, jos haluat, että renkaan ominaisuudet säilyvät ennallaan. Sekä UV-valo että otsoni vaikuttavat renkaisiin, ja renkaat ovat mustia koska niihin lisätään hiilimustaa suojaamaan niitä uv-valolta. Silti se vaikuttaa renkaisiin, mutta vähäisemmässä määrin hiilimustan vuoksi. Renkaiden varastointi suorassa auringonvalossa on haitallista renkaalle ja sitä tulee välttää. Sama koskee korkeita lämpötiloja, koska se lisää ikääntymisen nopeutta ja tekee renkaasta hauraan. Tämän vuoksi renkaiden varastointi rengashotellissa on erittäin hyödyllistä renkaillesi.

Lisäksi varastoidessasi renkaat rengashotelliin, tiedät että ne ovat hyvässä kunnossa kun ne laitetaan varastoon. Ne on puhdistettu liasta ja suolasta, mikä voi vaikuttaa haitallisesti myös vanteisiin ja renkaisiin. Renkaat myös merkitään sen varmistamiseksi, että ne asennetaan oikeaan paikkaan varastoinnin jälkeen. Näin varmistetaan tasainen kuluminen renkaiden välillä. Tätä kutsutaan usein renkaiden kierrättämiseksi. Ilman renkaiden kierrättämistä eturenkaat voivat kulua nopeammin kuin takarenkaat, joten sinun olisi ostettava vain kaksi uutta rengasta. Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat, jos etu- ja takarenkaiden välissä on suuri ero kulutuspinnan syvyydessä, koska niiden pito on erilainen. Tämä voi aiheuttaa auton yliohjautuvuutta, ja voi helposti käydä niin että menetät auton hallinnan ja auto lähtee luisuun.

Jotta vältettäisiin ajo-ongelmat, on aina pyrittävä samaan pitoon kaikissa neljässä renkaassa. Renkaiden kierrättäminen auttaa minimoimaan riskiä, ​​että jokin rengas on vaihdettava ennen muita. Renkaiden kierrättäminen on helpointa, kun vaihdat talvirenkaista kesärenkaisiin tai päinvastoin. Pienellä kulutuspinnan syvyydellä vesiliirron todennäköisyys kasvaa märillä teillä. Myös jarrutusmatka kasvaa, mikä tekee auton vaarallisemmaksi ajaa. Kulutuspinnan syvyys pitää varmistaa säännöllisesti ja samalla tarkistaa, onko renkaiden kulumisessa epäsäännöllisyyksiä. Tarkista myös rengaspaineet, koska renkaat kuluvat nopeammin, jos niissä ei ole tarpeeksi ilmaa. Lisäksi autosi kuluttaa enemmän polttoainetta ajon aikana.

Kun ammattilaiset vaihtavat renkaat, tiedät että se tehdään oikein ja oikeilla työkaluilla. Sinun ei tarvitse huolehtia siitä, että renkaat putoavat ajon aikana. Tiedät, että renkaasi säilytetään kunnolla ilman, että niitä tarvitsee kuljettaa edestakaisin rengasliikkeeseen. Tiedät myös, että lähtiessäsi renkaat on täytetty oikeaan paineeseen ja että venttiilit on vaihdettu ja renkaat tasapainotettu. Tämän pitäisi olla riittävä syy, miksi käyttää huoltoliikettä renkaiden vaihtamiseen.

Lisätietoja rengashotelleista saat verkkosivultamme osoitteessa :https://vianor.fi/

Auton Turvallisuus Riippuu Monista Eri Tekijöistä

renkaat

Turvallisuuden pitäisi olla melko helposti määritettävissä, mutta autossa se riippuu monista eri tekijöistä. Joitain niistä on lueteltu alla:

Auton turvallisuus

Eri malleilla on erilainen turvallisuustaso. Tämä riippuu alustan rakenteesta, käytetyistä materiaaleista, teräksen laadusta, törmäysvyöhykkeistä, ja niin edelleen. Suuremmat autot ovat yleensä turvallisempia ja maastoautot ovat pärjänneet todella hyvin turvatesteissä ja selvitymistodennäköisyys onnettomuudesta on selkeästi parempi, jos olet liikkeellä maastoautolla. Tämän lisäksi autossa on turvaominaisuuksia, kuten turvavyöt, turvatyynyt, sivuturvatyynyt, ABS-jarrut ja TPMS, jolla voidaan tarkkailla rengaspaineita. Kaikki nämä auttavat parantamaan auton turvallisuutta.

Renkaiden turvallisuus

Renkaat lisäävät auton turvallisuutta. Renkaat voivat aiheuttaa onnettomuuksia jopa turvallisimmille autoille. Siksi on niin tärkeää, että renkaita huolletaan huolellisesti. Koska renkaat lisäävät pitoa ajaessasi, ne määrittävät, kuinka hyvin pysyt tiellä ja kuinka nopeasti voit pysähtyä. Jos kulutuspinnan syvyys on alle 4 mm, renkaat eivät ole turvallisia ajaa, ja ne on vaihdettava uusiin. Pienellä kulutuspinnan syvyydellä olevat renkaat ovat alttiimpia vesiliirrolle ja niillä on paljon pidempi jarrutusmatka, mikä tekee onnettomuudesta todennäköisemmän.

Tarvitset riittävät talvirenkaat, jotka on hyväksytty talviolosuhteisiin ja joiden sivupinnalla on 3PMSF-symboli, joka osoittaa, että ne on testattu ja hyväksytty talviolosuhteisiin. Talvella ajamista varten on sekä nastarenkaita että nastattomia talvirenkaita. Molemmat ovat hyviä talviolosuhteisiin, mutta nastarenkaat antavat hieman enemmän pitoa jäällä ja pakkautuneella lumella. Kesärenkailla ajaminen alle nollan lämpötilassa on erittäin vaarallista ja sitä tulisi välttää. Kesärenkaiden kumi muuttuu liian kovaksi, mikä vaikuttaa renkaiden pitoon negatiivisesti. Jos sinulla ei ole pitoa liukkailla teillä, turvallisuus heikkenee.

Tärkeiden osien kunto

Kun autoa käytetään, jotkin keskeiset osat kuluvat ja ne on vaihdettava ja nesteitä, kuten jäähdytysnestettä sekä moottori- ja jarruöljyä on täydennettävä tai vaihdettava. Jarrupalat on vaihdettava samoin kuin iskunvaimentimet. Ajaminen autolla, jossa on huonot jarrut ei ole turvallista, ja sama koskee joitakin muita keskeisiä osia kuten iskunvaimentimia. Ne vaikuttavat jarrutusmatkaan, painamalla rengasta kohti tien pintaa parantaen pitoa.

Parasta on aina ostaa turvallinen auto ja varustaa se laadukkailla renkailla. Sinun pitäisi myös tehdä kuntotarkastus vähintään kerran 6 tai 12 kuukaudessa tarkistaaksesi, että auto on kunnossa.

Lisätietoja ajoturvallisuudesta saat kotisivultamme osoitteessa :https://vianor.fi/

Gewerbliche Reifen für schwere Maschinen

technische Reifen Handbuch

Für schwere Maschinen gibt es viele verschiedene Ausrüstungsgegenstände, je nachdem was Sie damit tun möchten. Für jeden Ausrüstungsgegenstand gibt es verschiedene Reifen, die verwendet werden können, um die Leistung zu erhöhen. Reifen haben die Fähigkeit die Leistung einer Maschine zu erhöhen, also ist nicht nur die Wahl der richtigen Ausrüstung für den Job wichtig, sondern Sie müssen auch die passenden Reifen dafür wählen.

Mit den falschen Reifen kann es zu Ausfallzeiten aufgrund von Reifenproblemen kommen und in den schlimmsten Fällen sogar zu Verletzungen. Industrielle Reifen haben einen sehr hohen Luftdruck und sind schwer und werden für schwere Maschinen benötigt, weswegen es anständige Sicherheitsprozeduren für die Handhabung der Reifen geben muss Unfälle passieren und selbst das Aufpumpen der Reifen sollte in einem Sicherheitskäfig stattfinden, alleine nur um Unfälle zu vermeiden. Die Reifen sind aber ziemlich sicher, wenn sie korrekt gehandhabt werden und wenn Sie es mit hochwertigen Produkten zu tun haben. 

Wenn Sie die falschen Reifen für Ihre Ausrüstung oder für die Arbeitsbedingungen wählen, dann kann das die Arbeitszeit signifikant verlangsamen. Hier sind ein paar der Probleme, die Ihr Projekt verlangsamen können und zu Verzögerungen führen können:

Nicht in der Lage mit der Last fertigzuwerden-Wenn der gewählte Reifen nicht in der Lage ist mit der Last fertigzuwerden, dann haben Sie von Anfang an ein Problem. Es ist wichtig das technische Reifen Handbuch zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Reifen die notwendige Tragfähigkeit haben. Eine exzessive Last kann dazu führen, dass die Reifen reißen. Das sollte man vermeiden, indem man einen Reifen wählt, der mit der Last klarkommt.

Robustheit-Manche Arbeitsumgebungen sind sehr harsch für die Reifen, mit scharfen Steinen und Baumstümpfen, weswegen ein robuster Reifen nötig ist, der eine Gummimischung hat die resistent gegen Schnitte und Risse ist und mit einem Stahlgurt verstärkt ist. Der richtige Reifen kommt mit den harschesten Konditionen klar, aber stellen Sie sicher, dass Sie einen Reifen wählen der mit den vorgesehenen Konditionen klarkommt.

Oberfläche-Die verschiedenen Oberflächen haben einen starken Einfluss auf die Leistung und es kann Wetterkonditionen geben, die Reifen erfordern, die mit Schnee und Eis oder einfach nur mit Matsch klarkommen. Die falsche Reifenwahl kann dafür sorgen, dass Sie einen Reifen haben, der wegrutscht und Ihre Arbeit verzögert. Es gibt Reifen, die in der Lage sind mit allen möglichen Konditionen fertigzuwerden, somit hängt es nur von der richtigen Wahl ab. Die Oberflächen können auch weich sein, also werden Sie spezielle Reifen benötigen, die wenig Einwirkung auf die weichen Oberflächen haben. Diese Reifen sind zum Beispiel gut für Arbeiten auf Rasen, die nach der Arbeit gut aussehen sollen. Es kann auch sein, dass Sie in der Landwirtschaft spezielle Landwirtschaftsreifen benötigen, wie z.B. Flotation-Reifen.

Abnutzung-Es gibt spezielle Reifen für das Gelände und für die Straße. Wenn Sie Geländereifen auf der Straße verwenden, dann kann es zu einer starken Wärmeentwicklung führen, die die Abnutzung erhöht. Sie müssen einen Reifen für Straße und Gelände wählen, der mit diesen Konditionen klarkommt.

Für weitere Informationen zu Industriereifen können Sie uns hier besuchen: https://www.nokianheavytyres.de/