Några Tankar Om Processen Att Köpa Däck

Dubbdäck

Att köpa nya däck görs ofta snabbt och utan mycket tanke bakom beslutet. Det beror på att många människor inte inser hur viktigt däcken är för bilens prestanda och säkerhet. Om det fanns en bättre förståelse så skulle däckvalprocessen se mycket annorlunda ut. Om du tittar på hur mycket tid folk spenderar på att välja en bil med all extrautrustning, om de åtminstone skulle spendera en bråkdel av den tiden på däckvalet skulle det vara bra.

Vid val av däck bör man börja med varför du behöver däcken. Behöver du vinterdäck? Vilken typ av fordon? Behöver du däck för extra tung last? Behöver du höghastighetsmärkning? När du väl vet vad du vill ha, kan du börja spendera tid på att hitta däck som uppfyller dessa krav.

EU-däckmärkning är utformad för att förenkla urvalsprocessen genom att underlätta jämförelsen av däck. Den innehåller bara information om tre faktorer, vilket tenderar att vara av viss betydelse för oss alla. Det är inte alla nyckelfaktorn, men när vi väl har sorterat för våra nyckelfaktor kan vi då fatta det slutliga beslutet baserat på informationen från EU-märkning.

Den grundläggande informationen som EU-märkningen innehåller är däckets rullmotstånd. Ju högre motstånd desto mer bränsle är konsumeras för samma avstånd. Detta används därför för att indikera bränsleeffektiviteten hos däcken. Den andra är vått grepp, vilket visar hur snabbt du kan stanna en bil på en våt yta. Detta visar hur säkert däcken så att du kan undvika fler olyckor genom att kunna stanna i tid. Den sista är däckbruset, där mycket högljudda och bullriga däck kan påverka din körkomfort. Om ljudet är tillräckligt högt kan det även skada din hörsel.

När du behöver vinterdäck måste du veta om du huvudsakligen kör på snö eller is eller en kombination av dessa. Dubbdäck får bättre grepp på is och tätpackad snö, så det kan vara ditt val om du huvudsakligen kör på is. Om det finns en kombination av både is och snö, kan du kanske klara av odubbade däck. Båda är godkända för vinterförhållanden, så valet är beroende på om du tror att du vill ha det absoluta bästa greppet, kan du välja dubbdäcken.

När det gäller att köpa däck, kan köpa billiga däck ofta bli en dyr historia. De brukar slitas ut snabbare och ha högre rullmotstånd, vilket leder till högre bränsleförbrukning på grund av detta. Det innebär att de däck som såg billiga ut vid köp kan snabbt bli ganska dyra.

Utan att göra någon efterforskning för information om de specifika faktorer som är viktiga för dig, blir det fortfarande ett svårt beslut att fatta

.För mer information om att köpa nya däck, besök: https://vianor.se/

Konditionstest Är Ett Bra Sätt Att Snabbt Ta Reda På Vad Som Behöver Åtgärdas

däcken,

När du äger en bil kan du hålla med om att det planerade underhållet enligt servicehandboken inte alltid är tillräckligt för att bilen ska fungera optimalt. Konditionstest är ett bra komplement till den schemalagda tjänsten, eftersom du snabbt kan göra det för att bedöma om det finns något som behöver åtgärdas. Jag rekommenderar att du gör det både när du känner att något kan vara fel såväl som när saker förändras. Förändringen kan röra sig från sommar till vinter, eller om du planerar att åka på en lång resa eller återvända från en lång resa.

Skönheten i ett konditionstest är att du snabbt kan ta reda på om det är något fel med bilens nyckelfunktioner. Om allt är ok kan du fortsätta köra med vetskapen att bilen är i gott skick och det finns inga problem som måste åtgärdas. Om det finns något som behöver lösas, kommer du också att vara säker på att du har hittat problemet i ett tidigt skede, eftersom problem tenderar att växa och bli dyrare att reparera över tiden.

De kommer att kontrollera nyckelfunktioner, såsom bromsar, däck, stöt dämpare, för att försäkra att allt fungerar som det ska eller vad som bör göras för att ersätta eller reparera det. Om det finns något som behöver åtgärdas, kan du försöka få dem att reparera det direkt eller då kan du schemalägga en tid för reparationen att ske. Det är lämpligt att reparera eventuella problem så snart som möjligt eftersom de snabbt kan växa o bli större och dyrare.

Även om de kontrollerar däcken, är det något du kan göra själv mer regelbundet än du gör ett konditionstest. Du bör kontrollera att däckens skick är bra och att det inte finns några jack eller sprickor som syns på däcken. Du bör mäta slitbanansmönster djup, för att säkerställa att den ligger över miniminivån 4 mm. Lågt mönsterdjupet ökar bromsavståndet, vilket gör det mer sannolikt att du hamnar i en olycka. Däck som har ett slitbanedjup under 4 mm bör bytas till nya däck.

Däcktrycket är också något som du kan kontrollera själv när du stannar vid bensinmacken. Du bör se till att trycket ligger på rätt nivå. Det rekommenderade däcktrycket finns i bruksanvisningen. Vid lågt tryck slits ut däcken snabbare och kommer att leda till att bilen drar mer bensin.

Värdet på din bil tenderar att öka om du underhåller det ordentligt och följer alla planerade servicetillfällen. Så pengar som investeras i att underhålla och serva din bil kan enkelt återfås med ett högre andrahandsvärde som bör täcka kostnaderna för underhåll och reparationer. Du kunde också hålla bilens säkerhet på en högre nivå genom att se till att alla nyckelfunktioner fungerade felfritt.

För mer information om konditionstester, besök: vianor.se

All-Vädersdäck Är Förmodligen Det Bästa Däcket För Många Amerikanska Stater

allvädersdäck

Jag stöder kraftigt användningen av allvädersdäck för de stater som har några vinterförhållanden, även om det bara är ibland. Anledningen till detta är att vinterdäck inte är så vanliga och eftersom de inte är obligatoriska används de inte ofta. Människor kommer att köra med sommardäck trots att temperaturen är under frysning och även när du har snö eller is närvarande. Bristen på kunskap om hur farligt det är att köra med sommardäck på vinterförhållanden saknas.

Sommardäck är inte gjorda för vinterförhållanden. Det här gör vad de gör så farligt när de används sedan utanför deras avsedda användningsområde. Det största problemet här är att gummiblandningen som används i sommardäck optimeras för sommartemperaturer, för att ge bästa prestanda i detta temperaturintervall. När du går utanför detta temperaturintervall till mycket låga temperaturer blir gummit hårt och kan inte överensstämma med vägbanans mikrostruktur. Denna typ av interaktion när ytorna i grunden ansluter ger dig den dragkraft som du behöver. När däcken är så svåra, kommer de inte att kunna ansluta, men kommer istället bara att glida upp på vägytan. Om du sedan lägger till en mycket halt yta som snö eller is, finns det i princip inget grepp kvar och fordonet glider bara på ytan utan kontroll.

All-vädersdäck, om de är godkända för vinterförhållanden, kan hantera en större temperatur. De använder en annan gummiblandning med ett större temperaturspektrum, så de är flexibla även vid låga temperaturer. Detta gör det till ett perfekt året runt däck, som kommer att hålla dig säker oavsett väder. De kommer att ge dig grepp och kontroll på sommar och vintertid.

SUV-däck är inte annorlunda än vanliga däck, den använda gummisammansättningen är liknande, så SUV-sommardäcken kan inte fungera bättre på is än ett vanligt sommardäck. Så även din SUV måste ha däck som är vinter godkända när du vill ta itu med vinterförhållandena. SUV allvädersdäck är ett bra alternativ till SUV vinterdäck om de är godkända för vinterförhållanden. De kommer att kunna hantera snö och is med bra grepp, så att du inte behöver oroa dig för vädret innan du går in för att köra någonstans.

Om du inte väljer vinterdäck för vintersäsongen, så rekommenderar jag dig att överväga ett heltäckande däck som du kan använda för hela året. De kommer att hålla dig säker och du behöver inte riskera ditt liv genom att köra med sommardäck under vintersäsongen. När du bara använder en uppsättning däck året runt, bör du komma ihåg att rotera däcken för att säkerställa jämn slitage mellan bak- och framdäcken.

För mer information om allvädersdäck, besök: www.nokiantyres.se.

Minska Risken För Vattenplaning

Vattenplaning

När du kör på sommaren och det regnar och vägarna är täckta i vatten kan du uppleva hydroplanering. Hydroplanering är när däcken förlorar kontakt med vägen, eftersom däcket inte kan trycka bort vattnet som ligger på vägytan. Faktorer som påverkar detta lockar in hur mycket vatten är närvarande, hur djupt slitbanorna är på däcken och slitbanans förmåga att trycka bort vatten så att slitbanan kommer att förbli i kontakt. Ju högre hastighet du kör med, desto mindre tid måste däcken sprida vattnet, så en lägre hastighet är att föredra. När däcket förlorar kontakt med vägytan, kommer du att förlora möjligheten att styra fordonet, eftersom däcket endast kommer att vara i kontakt med vattnet och inte vägen.

Effekten av slitbanans djup, som påverkar spårets volym, innebär att däckets slitage förlorar slitbanans djup och risken för vattenplaning ökar. Djupet multiplicerat med bredden utgör volymen där vattnet kan lagras och kan användas för att kanalisera vattnet till sidorna. Därför är det viktigt att ha tillräckligt med slitstyrka och varför du inte ska köra med däck som har mindre än 4mm återstående mönsterdjup. Det är inte bara aquaplaning egenskaper som är reducerade, ditt våta grepp och därmed ditt bromsavstånd kommer att påverkas negativt. Detsamma gäller med ditt grepp på torra vägar. Så oberoende av dina körförhållanden bör däcken alltid ändras när däckets spårdjup är under 4 mm.

Däcktrycket är en annan faktor som kan påverka prestandan när du kör, oavsett om du har regn eller inte. Däcktrycket ska alltid kontrolleras för att säkerställa att du har rätt tryck i alla fyra däcken. Med underfläckade däck kan kontaktytan öka och göra det svårare att skjuta bort vattnet som avsett.

Däcktillverkare har tagit upp hydroplanering eftersom det är en viktig orsak till väderrelaterade olyckor under somrarna. Många innovationer har lagts till sommardäck för hur man bättre tar bort vattnet och hur man ökar hastigheten med vilken vattnet tas bort. Detta har gjort däcken säkrare för användning under sommarperioden än de traditionella däcken som inte har dessa extrafunktioner som syftar till att förhindra hydroplanering.

Sammanfattningsvis, om du investerar i däck som minskar risken för hydroplanering och säkerställer att du har däck med ett mönsterdjup på mer än 4 mm, bör du vara säker att köra även när den öser ner. Detta är dock inte en anledning att försöka köra för fort. Hastighet kommer alltid att ha en negativ inverkan när väderförhållandena är dåliga. Din sikt blir försämrad vid höga hastigheter på grund av att vindrutetorkarnas oförmåga att få bort regnet från vindrutan i höga hastigheter.

För mer information om bra däck för att förhindra vattenplaning, besök: https://www.nokiantyres.se/.

När Ska Du Köpa Nya Däck?

dubbfria däck

Du bör alltid köpa nya däck när dina nuvarande däck är slitna. Slitna däck ger dig inte samma prestanda som du brukade få när dina däck var i gott skick. Om du tycker att prestanda minskar, bör du alltid kontrollera slitbanans mönsterdjup för att se om du är under 4 mm djup. Om slitbanans mönsterdjup är över 4 mm kan det finnas andra problem som sänker däckens prestanda. Du bör också kontrollera däcktrycket för att se till att du har rätt tryck i alla däck. Mycket lågt tryck kan leda till att bilen sladdar och kännas som du har ett punkterat däck. Lågt tryck kan också skada sidoväggarna på däcken. Det ökar också värmeuppbyggnaden, vilket ökar däckslitaget och det ökar rullmotståndet, vilket innebär en högre bränsleförbrukning.

Däck med för högt lufttryck är inte heller bra eftersom det förändrar däckets profil och kontaktyta mellan vägen och däcket. Så du tenderar att få sämre grepp och inte optimal prestanda. Bromssträckan kommer att förlängas, vilket ökar risken för olyckor. Lågt mönsterdjup förlänger också bromssträckan och ökar risken för vattenplaning. Vattenplaning behöver en hög spårvolym för att kunna sprida så mycket vatten som möjligt för att säkerställa att däcket inte förlorar kontakt med vägytan. Om du inte blir av med vattnet kommer däcket att förlora kontakt med vägen. När däcket inte har någon kontakt, kommer du att förlora förmågan att styra fordonet. Det är naturligtvis en situation som du vill undvika.

Moderna däck har förbättrats mycket på detta område. Nya innovationer i slitmönster och design för att utvisa vatten mer effektivt har införts, vilket förhindrar risken för vattenplaning. Om du planerar att köpa nya däck, leta alltid efter däck som är bra för att förhindra vattenplaning. Om du behöver vinterdäck är det ett annat spelfält, även om du fortfarande kan ha slaskplaning, där den våta snön ger samma effekt som vatten på sommaren. Liknande däckinnovationer har införts för att förhindra slaskplanering.

För vinterdäcken vill du också se till att du har bästa möjliga grepp för de förhållanden som du kommer att köra in. Om du främst kommer att stöta på isiga vägar är dubbdäck ditt första val. De har överlägset grepp på is och på tätt packad snö. Om isen är sällsynt och du möter mer snö, kan du också överväga dubbfria däck. På snön utför de i princip lika, så det är ofta upp till personliga preferenser när valet görs. Om du väljer däck av hög kvalitet, kommer båda att ge dig en säker och bekväm körupplevelse.

För fler tips om bra däck, besök: nokiantyres.se

Säkerhet Bör Alltid Komma Först

dubbdäck

Efter att ha arbetat för DuPont tidigare, ett företag som idag betraktas som ett av de säkraste företagen prioriterar jag säkerhet. Säkerhet var alltid uppe i mina tankar när det gällde att göra något jobb relaterat. Jag var i försäljning och alla våra försäljningsmöten startade med att diskutera säkerheten. Vi diskuterade vår säkerhetsstatistik, Europas säkerhetsstatistik och den globala. Du ville inte hamna i den statistiken.

Alla säkerhetsincidenter och olyckor registrerades och spåras i hela företaget. Tricket är att göra allt för att undvika de närmaste missarna. Heinrichmodellen indikerar att för varje 300 nära missar kommer du att ha 29 färre olyckor och av 29 färre olyckor kommer du att ha en stor skada. Genom att göra allt för att minska de nära missarna borde du få färre småolyckor och färre småolyckor skulle leda till färre större skador.

För personbilar kunde vi bara välja mellan bilmodeller som hade en bra säkerhetsinformation. Däcken behövde vara av högsta kvalitet även med bra säkerhetsinformation. Vi behövde delta i vinterkörningsträning vartannat år. Det var självklart väldigt bra att se hur din bil utför på vinterytor och på våta ytor. Du får respekt för hur snabb hastigheten påverkar bromsavståndet och hur svårt det kan vara att styra bilen med hög hastighet på hala ytor.

Vi var alltid tvungna att kontrollera att däcken hade rätt tryck, så att vi inte skulle köra med under eller över uppblåsta däck. Vi hade dubbdäck under vintersäsongen för maximalt grepp på alla ytor, särskilt på is. Sommardäcken monterades ganska sent för att undvika återkommande vinterväder som kommer. Om det var dåligt väder och vi redan hade bytt däck var vi rekommenderade att inte köra och stanna hemma eller ta alternativ transport.

Handsfree-apparater installerades i alla bilar och det var på ett mycket tidigt stadium av mobiltelefonerna och vi rekommenderades endast att använda telefonen endast när det var affärskritiskt. Det var redan då tänkt att det kunde vara en distraktion. Jag arbetade en sommar i Storbritannien på kontoret där och jag var tvungen att ta en körträning för att säkerställa att jag kunde hantera vänsterhänt trafik. Först efter att ha passerat körprovet fick jag en bil under min vistelse där.

Att veta att även de minsta olyckor du skulle ha med bilen skulle rapporteras gjorde att alla som arbetar på DuPont körde långsammare och säkrare. Jag hade inga olyckor under mina år som arbetade för dem. Jag hade en fortkörningsböter, men det rapporterades inte. Hela filosofin att prioritera säkerheten och aktivt arbeta för att säkerställa att din körning och allt annat du gör är en med säkerhet i åtanke.

För mer information om säkerhet av däck, checka ut: Nokian Tyres