Försumma inte viktigt underhåll och service på din bil

 stötdämpare

För att din bil ska fungera smidigt måste du se till att du får problem som kan uppstå så snart de dyker upp. Om du kan göra det kommer du att kunna åtgärda problemet innan det växer till ett större och potentiellt dyrare problem att sortera. Därför måste du ständigt behöva kontrollera några av nyckeldelarna och utvärdera om bilen kör smidigt eller inte. Lita inte bara på bilservice som du bör utföra enligt servicemanualen. Detta är viktigt att följa, men det är inte alls den enda servicen som din bil kommer att behöva.

Din bil måste få sina däck kontrollerade regelbundet, inte bara däcktrycket, vilket är viktigt, utan också kontrollera däckens tillstånd. Kontrollera även mönsterdjupet för att se till att de ligger över 4mm djup. Däcktrycket varierar med temperaturen så det är inte alls konstant. Däcken måste fyllas med luft om det finns ett stort temperaturfall. Lågt däcktryck ökar däckets slitage och även bränsleförbrukningen ökar, så det kan vara ett kostsamt problem att inte ta hänsyn till.

Däck är en mycket viktig del av din bil och måste vara i gott skick för att din bil ska kunna fungera säkert på vägen. Du måste också se till att de bromsar fungerar korrekt, så att du kan stoppa i tid och som avsedd utan problem. Bromsskivorna slits med tiden och bromsvätskan måste kontrolleras. Stötdämparna är också viktiga eftersom de skjuter däcken kvadratisk mot vägytan och dåliga stötdämpare påverkar din körkomfort på ett negativt sätt, men de kan också få bilen att svaja när du tar vassa hörn vilket gör det svårt att stanna kvar på vägen.

Du måste också se till att alla lampor fungerar korrekt, så att andra bilar kan se dig ok och så att du har god sikt när du kör i mörka förhållanden. Vindrutetorkarna är också en viktig komponent eftersom den måste kunna ta bort vatten och smuts snabbt från vindrutan. Så det är viktigt att torkarna är i gott skick och att du har tillräckligt med torkarvätska så att du alltid kan hålla vindrutan ren. När du har minusgrader är det viktigt att du lägger till frysning för att undvika att den fryser innan den kommer ut eller när den träffar vindrutan.

Det är förmodligen värt att låta en bensinstation utföra ett konditionstest på din bil minst en gång per år för att kontrollera om alla nyckelkomponenter är i gott skick. De kommer att gå igenom de viktigaste delarna och låta dig veta om det finns något som måste åtgärdas.

För mer information om vikten av biltjänster, besök: https://vianor.se/